Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém pro příjem a zpracování dat z meteorologických družic
zpravidla se jím rozumí uživatelský systém pro příjem a následné zpracování dat z meteorologické družice, provozovaný koncovým uživatelem (např. meteorologickou službou). Data mohou být přijímána buď přímo z družice, která je naměřila, nebo prostřednictvím telekomunikační družice po jejich předzpracování provozovatelem družice, popř. prostřednictvím Internetu.
slov: systém pre príjem a spracovanie dát z meteorologických družíc; něm: System zum Empfang und Verarbeitung von Satellitendaten n, Satellitenempfangsanlage f  2014
podpořila:
spolupracují: