Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Smogový varovný a regulační systém (SVRS)
vydávání informací o výskytu mimořádně vysokých imisí škodlivin v určité oblasti, které se provádí na základě pravidel uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Infomace jsou podkladem pro pasivní nebo aktivní nouzová opatření, jakými jsou např. zdravotní doporučení skupinám citlivých osob, regulace emisí, nebo zvýšení teploty exhalací, a tím i vznosu kouřové vlečky. Od roku 2018 se pro distribuci zpráv o vyhlášení smogové situace, varování nebo regulace v rámci SVRS též používá všeobecný výstražný protokol (CAP). Viz též smog.
slov: smogový výstražný regulačný systém; něm: Smogwarnsystem n; rus: Всемирная система зональных прогнозов - ВСЗП  2014
podpořila:
spolupracují: