Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Globální telekomunikační systém
(GTS, z angl. Global Telecommunication System) – jeden z prvků Světové služby počasí. Zabezpečuje mezi členskými státy Světové meteorologické organizace sběr, přenos a distribuci měřených, pozorovaných a zpracovaných dat. Je organizován ve třech úrovních:
a) hlavní spojovací okruh propojuje světová a vybraná regionální meteorologická centra;
b) regionální telekomunikační síť zabezpečuje spojení regionálních telekomunikačních center resp. regionálního meteorologického centra s národními meteorologickými centry;
c) národní telekomunikační síť je určena zejména pro sběr dat ze staniční sítě, dat získaných pozorováním z letadel a lodí na území spadajícím do zóny odpovědnosti národního met. centra.
angl: Global Telecommunication System; slov: Globálny telekomunikačný systém; něm: Globales Fernmeldesystem n, Globales Telekommunikationssystem n, GTS n; rus: Глобальная система телесвязи  1993-b3
podpořila:
spolupracují: