Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém z
viz z-systém.
angl: z system; slov: systém z; něm: z-System n, z-Koordinaten pl/f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: