Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém Θ
angl: Θ system; slov: systém Θ; něm: theta-System n, theta-Koordinaten pl/f; rus: система тета (Ѳ)  1993-a1
podpořila:
spolupracují: