Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

šedivák
lid. název pro jíní, hovorově označované též šedý mráz.
slov: sivý mráz  1993-a1
podpořila:
spolupracují: