Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

šíření světla v atmosféře
angl: propagation of light in atmosphere; slov: šírenie svetla v atmosfére; něm: Ausbreitung des Lichtes in der Atmosphäre f; rus: распространение света в атмосфере  1993-a1
podpořila:
spolupracují: