Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tautochrona
čára spojující místa, na nichž byl pozorován výskyt určitého jevu nebo daná hodnota meteorologického prvku ve stejném čase. Např. na mapě nástupu určité fenologické fáze tautochrona spojuje místa, na nichž byl tento nástup pozorován ve stejný den. Název tautochrona zavedl W. Bezold (1892) původně pro znázornění časového průběhu teplot v půdním profilu na daném místě. Viz též izobronta.
slov: tautochrona; něm: Tautochrone f; rus: тавтохрона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: