Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teploměr "attaché"
[atašé] – rtuťový teploměr připevněný k ochranné trubici rtuťového tlakoměru přibližně v těžišti přístroje. Má nádobku umístěnou tak, aby udával hodnotu co nejbližší teplotě rtuti tlakoměru. Používá se pro redukci údajů tlakoměru na teplotu 0 °C. 
angl: attached thermometer; slov: teplomer „attaché; rus: термометр-атташе  1993-a2
podpořila:
spolupracují: