Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teploměr lihový
skleněný teploměr, jehož teploměrnou kapalinou je líh, popř. jiná organická látka s bodem tuhnutí kolem –100 °C, která bývá někdy zabarvena pro usnadnění čtení údajů. Nejčastěji se používá k měření minimální teploty vzduchu.
angl: alcohol thermometer, spirit thermometer; slov: liehový teplomer; něm: Alkoholthermometer n; rus: спиртовый термометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: