Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

centrum atmosféry akční sezonní
výrazný tlakový útvar, který se vyskytuje na klimatologických mapách nad určitou geografickou oblastí v teplé nebo chladné části roku (např. středomořská zimní cyklona, sibiřská anticyklona, jihoasijská letní cyklona apod.). Sezonní akční centra spojená s monzuny se někdy nazývají monzunová akční centra atmosféry.
angl: semi-permanent atmospheric center of action; slov: sezónne akčné centrum atmosféry; něm: quasistationäres Aktionszentrum n; fr: centre d'action de caractère semi-permanent m; rus: сезонный центр действия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: