Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota potenciální ekvivalentní adiabatická
angl: pseudoequivalent potential temperature; slov: adiabatická ekvivalentná potenciálna teplota; něm: pseudopotentielle Temperatur f; rus: потенциальная псевдоэквивалентная температура  1993-b1
podpořila:
spolupracují: