Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota potenciální ekvivalentní izobarická
angl: equivalent potential temperature; slov: izobarická ekvivalentná potenciálna teplota; rus: потенциальная изобарическая эквивалентная температура  1993-b1
podpořila:
spolupracují: