Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota suchého teploměru
teplota udávaná suchým teploměrem psychrometru, který je v dobrém tepelném kontaktu se vzduchem, správně ventilovaný a dokonale chráněný před přímým slunečním zářením. Jde o teplotu vzduchu v met. významu. Nevhodně je někdy označována jako suchá teplota.
angl: dry-bulb temperature; slov: teplota suchého teplomeru; něm: Temperatur des trockenen Thermometers f; rus: температура по сухoму ртутному термометру  1993-a2
podpořila:
spolupracují: