Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota potenciální vlhká izobarická
angl: isobaric wet-bulb potential temperature; slov: izobarická vlhká potenciálna teplota; rus: потенциальная температура смоченного термометра  1993-b1
podpořila:
spolupracují: