Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota vzduchu redukovaná na hladinu moře
teoretická hodnota teploty vzduchu na stanici, pokud by její nadm. výška byla nulová. Určuje se redukcí teploty vzduchu. Používá se v klimatologii k eliminaci vlivu nadm. výšky na teplotu vzduchu, což umožňuje zvýraznit vliv jiných klimatických faktorů. Znázorňuje se především na klimatologických mapách větších území, a to pomocí redukovaných izoterem.
angl: temperature reduced to sea level; slov: teplota vzduchu redukovaná na hladinu mora; něm: auf Meeresniveau reduzierte Temperatur f; rus: температура воздуха приведенная к уровню моря  1993-a3
podpořila:
spolupracují: