Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teploty vzduchu extrémní
souhrnné označení pro maximální teplotu, minimální teplotu a přízemní minimální teplotu vzduchu. Hodnoty extrémních teplot se vždy vztahují k určitému časovému období, které je stanoveno doporučeními Světové meteorologické organizace nebo národními předpisy. Ve zprávách v kódu BUFR jsou extrémní teploty uvedeny spolu s údaji o časovém období a výšce senzoru nad zemí pro získání přesného popisu těchto dat. Měření extrémních teplot se na většině stanic ČR provádí automatickým vyhodnocením dat měřených elektrickým teploměrem za dané období. Viz též extrémy teploty vzduchu, teploměr extrémní.
angl: extreme temperatures; slov: extrémne teploty vzduchu; něm: Extremtemperaturen f; rus: экстремальные температуры  1993-a3
podpořila:
spolupracují: