Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termín synoptický hlavní
angl: main standard time; slov: hlavný synoptický termín; něm: synoptischer Haupttermin m; rus: главный стандартный срок  1993-a1
podpořila:
spolupracují: