Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termín synoptický vedlejší
angl: intermediate standard time; slov: vedľajší synoptický termín; něm: synoptischer Zwischentermin m; rus: дополнительный синоптический срок, промежуточный стандартный срок  1993-a1
podpořila:
spolupracují: