Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termobaroskop
nejstarší přístroj pro měření změn teploty vzduchu, který zkonstruoval G. Galilei (1597) na principu tepelné roztažnosti vzduchu. Šlo o typ teploměru bez vakua s otevřenou trubicí, který proto reagoval rovněž na změny tlaku vzduchu. Viz též teploměr plynový.
slov: termobaroskop; něm: Thermobaroskop n; rus: термобароскоп  1993-a2
podpořila:
spolupracují: