Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termohygrograf
syn. hygrotermograf – přístroj pro současný záznam průběhu teploty a vlhkosti vzduchu na jeden registrační pásek.
angl: thermohygrograph; slov: termohygrograf; něm: Thermohygrograph m; rus: термогигрограф  1993-a2
podpořila:
spolupracují: