Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termoizodroma
izokontinentála spojující místa se stejnou termickou kontinentalitou klimatu vyjádřenou pomocí termodromického kvocientu.
Termín zavedl rakouský meteorolog F. Kerner von Marilaun v r. 1905. Skládá se z řec. θερμός [thermos] „teplý, horký“, ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a δρόμος [dromos] „běh, dráha“.
angl: thermoisodrome; slov: termoizodróma; něm: Thermoisodrome f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: