Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak atmosférický
syn. tlak vzduchu.
angl: atmospheric pressure; slov: atmosférický tlak; rus: атмосферное давление  1993-a1
podpořila:
spolupracují: