Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

centrum regionální WMO pro leteckou meteorologii
met. středisko zřízené v rámci programů WMO s působností pro urč. územní oblast, kterou zabezpečuje z hlediska potřeb letectva. Region. centrum vydává v šestihodinových, resp. v dvanáctihodinových intervalech synoptické mapy a tabelární informace o přízemních a výškových polích meteorologických prvků; tyto materiály se rozšiřují prostřednictvím sítě regionálních telekomunikačních center. V Evropě jsou od r. 1967 v činnosti centra WMO pro let. meteorologii, a to ve Frankfurtu n. M. (SRN) pro lety v oblasti Evropy a pro let. tratě z Evropy přes Atlantský oceán do Sev. Ameriky a do Karibské oblasti, v Moskvě pro lety nad celým územím SSSR, v Paříži pro tratě z Evropy do záp. části Afriky a v Římě pro met. zabezpečení letů z Evropy do vých. Afriky. V. t. předpověď počasí letecká.
angl: regional centre WMO for aeronautical meteorology; něm: Regionalzentrum der WMO für Flugmeteorologie n  0000
podpořila:
spolupracují: