Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak dílčí
angl: partial pressure; slov: parciálny tlak; něm: Partialdruck m; rus: парциальное давление  1993-a2
podpořila:
spolupracují: