Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlakoměr absolutní standardní
syn. etalon barometrický – přesný tlakoměr, jímž lze měřit tlak vzduchu absolutně, tj. měření atmosférického tlaku vůči ideálnímu vakuu.
angl: absolute standard barometer; slov: štandardný absolútny tlakomer; něm: Hauptnormalbarometer n; rus: абсолютный стандартный барометр, эталонный барометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: