Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

absorpce záření selektivní
absorpce záření určitých vlnových délek radiačně aktivními plyny. Příčinou jsou změny kvantových stavů jejich atomů či molekul, k nimž dochází pouze na určitých absorpčních čárách, tvořících dohromady absorpční spektrum daného plynu. Z energ. hlediska se na selektivní absorpci záření podílejí největší měrou skleníkové plyny, pohlcující podstatnou část dlouhovlnného záření. Pro život na Zemi je neméně důležitá selektivní absorpce ultrafialového záření excitovaným atomárním kyslíkem v mezosféře a spodní termosféře a ozonem ve stratosféře. Viz též koeficient absorpce.
angl: selective absorption; slov: selektívna absorpcia žiarenia; něm: selektive Absorption f; fr: absorption sélective f; rus: избирательное поглощение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: