Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlakoměr kapalinový
viz tlakoměr. Viz též tlakoměr rtuťový.
angl: mercury barometer; slov: kvapalinový tlakomer; něm: Flüssigkeitsbarometer n; rus: жидкостный барометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: