Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlakoměr normální
syn. normál barometrický – rtuťový tlakoměr, jehož přístr. oprava je známa s vysokou přesností. Dříve byl používán k národnímu nebo mezin. srovnávání (standardizaci) tlakoměrů. Viz též tlakoměr kontrolní, tlakoměr absolutní standardní.
angl: normal barometer; slov: normálny tlakomer; něm: Normalbarometer n; rus: нормальный барометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: