Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlakoměr registrační
syn. barograf.
angl: recording barometer  0000
podpořila:
spolupracují: