Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlakoměr s redukovanou stupnicí
angl: compensated scale barometer, Kew pattern barometer; slov: tlakomer s redukovanou stupnicou; něm: Barometer mit reduzierter Skala n, Kew-Barometer; rus: барометр с компенсированной шкалой  1993-a3
podpořila:
spolupracují: