Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlakoměr sifonový
slov: sifónový tlakomer  1993-a1
podpořila:
spolupracují: