Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlakoměr Wildův–Fuessův
angl: Wild-Fuess barometer; slov: tlakomer Wilda a Fuessa; něm: Gefäßheberbarometer nach Wild; rus: барометр Вильда-Фусса  1993-b1
podpořila:
spolupracují: