Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak nasycené vodní páry vzhledem k ledu
tlak vodní páry, která je ve stavu termodynamické rovnováhy s rovným povrchem čistého ledu za dané teploty. Viz též nasycení, rovnice Clausiova–Clapeyronova, vzduch nasycený.
angl: saturated water vapour pressure with respect to ice; slov: tlak nasýtenej vodnej pary vzhľadom na ľad; něm: Sättigungswasserdampfdruck über Eis m; rus: упругость насыщения водяного пара по отношению ко льду  1993-a3
podpořila:
spolupracují: