Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak nasycení
nevh. termín pro tlak vodní páry ve stavu nasycení.
angl: saturation pressure; slov: tlak nasýtenia; něm: Sättigungsdampfdruck m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: