Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak vzduchu na stanici
tlak vzduchu změřený v nadmořské výšce tlakoměru. V dříve používaných rtuťových tlakoměrech bylo nutné odečtený údaj tlaku redukovat na teplotu rtuti 0 °C a započítat přístrojovou opravu.
angl: station pressure; slov: tlak vzduchu na stanici; něm: Stationsluftdruck m; rus: давление на уровне станции  1993-a3
podpořila:
spolupracují: