Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tloušťka atmosféry optická
součin hustoty vzduchu a hmotového koeficientu extinkce, integrovaný podél celé dráhy uvažovaného paprsku v atmosféře. Vystupuje ve vztazích popisujících šíření radiačních paprsků v zemském ovzduší a je např. významnou charakteristikou zeslabení přímého slunečního záření při průchodu atmosférou. Poměr mezi optickou tloušťkou atmosféry při poloze nebeského tělesa (nejčastěji Slunce) s určitým zenitovým úhlem a optickou tloušťkou atmosféry při jeho myšlené poloze přímo v zenitu přibližně odpovídá relativní optické hmotě atmosféry. Viz též zákon Bouguerův.
angl: optical depth, optical thickness; slov: optická hrúbka atmosféry; něm: optische Dicke f; rus: оптическая плотность, оптическая толщина атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: