Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tok radiační
angl: radiation flux; slov: radiačný tok; něm: Strahlungsfluss m.  1993-a1
podpořila:
spolupracují: