Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tok turbulentní
množství dané veličiny (v meteorologii nejčastěji tepla, vodní páry, hybnosti, různých znečišťujících příměsí apod.), transportované za jednotku času přes jednotkovou plochu v důsledku turbulentního promíchávání vzduchu.
angl: turbulent flux; slov: turbulentný tok; něm: turbulenter Fluss m; rus: турбулентный поток  1993-a1
podpořila:
spolupracují: