Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

topografie barická
kartografické znázornění výškového tlakového pole pomocí geopotenciálních výšek bodů určité izobarické plochy nad hladinou moře (tzv. absolutní barická topografie) nebo pomocí geopotenciálních výšek jedné izobarické plochy nad druhou (tzv. relativní barická topografie). Viz též mapy barické topografie.
angl: baric topography; slov: barická topografia; rus: барическая топография  1993-a1
podpořila:
spolupracují: