Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

topochronoterma
čára stejného časového výskytu určitých hodnot teploty vzduchu, popř. teploty půdy.
slov: topochronoterma; něm: Topochronotherme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: