Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

trajektorie cyklony
spojnice míst, jimiž prošel střed konkrétní cyklony. Sledování cyklon se provádí pomocí detekce lokálních minim tlaku vzduchu redukovaného na hladinu moře, geopotenciální výšky, příp. maxim relativní vorticity. Viz též dráhy cyklon.
angl: trajectory of a cyclone, trajectory of a depression; slov: trajektória cyklóny; něm: Zugbahn der Zyklone f; rus: путь циклона, траектория циклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: