Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

transformace vzduchové hmoty absolutní
změna základního typu vzduchové hmoty v jiný typ. Nastává především v důsledku delšího setrvávání vzduchové hmoty v nové geografické oblasti, do které tato vzduchová hmota pronikla. Např. transformace tropického vzduchu na vzduch mírných šířek ke konci léta na Balkáně, nebo transformace arktického vzduchu po jeho vpádu do střední Evropy na vzduch mírných šířek.
angl: absolute air mass transformation; slov: absolútna transformácia vzduchovej hmoty; něm: absolute Luftmassentransformation f; rus: абсолютная трансформация воздушной массы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: