Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

transformace vzduchové hmoty orografická
změna charakteristik vzduchu pozorovaná v horských oblastech při přechodu vzduchové hmoty přes horský hřeben. Je výraznější v případech, kdy kondenzační hladina na návětří leží níže, než je výška hřebene a vypadávají tam atmosférické srážky. Projevuje se hlavně v teplotě, vlhkosti vzduchu a v oblačnosti.
angl: orographic air mass transformation; slov: orografická transformácia vzduchovej hmoty; něm: orographische Luftmassentransformation f; rus: орографическая трансформация воздушной массы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: