Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

transformace vzduchové hmoty relativní
změna vlastností vzduchové hmoty pouze do té míry, že se nemění její základní geografický typ. K rel. transformaci dochází při přemísťování vzduchové hmoty do jiné zeměp. šířky, nad jiný aktivní povrch apod.
angl: relative air mass transformation; slov: relatívna transformácia vzduchovej hmoty; něm: relative Luftmassentransformation f; rus: относительная трансформация воздушной массы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: