Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

translucidus
(tr) [translucidus] – jedna z odrůd oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Menší nebo větší oblačné vrstvy, které jsou v převážné části tak průsvitné, že je jimi patrná poloha Slunce nebo Měsíce. Vyskytuje se u druhů altocumulus, altostratus, stratocumulus a stratus. Výskyt této odrůdy vylučuje odrůdu opacus.
angl: translucidus; slov: translucidus; něm: translucidus; rus: просвечивающие облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: