Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

transmisometr
slov: transmisometer; něm: Transmissometer n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: