Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

transmitance
slov: transmitancia; něm: Transmissionsgrad m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: