Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

transport turbulentní
slov: turbulentný transport; něm: turbulenter Transport  1993-a1
podpořila:
spolupracují: