Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tropopauza dynamická
definice tropopauzy s využitím vertikálního gradientu potenciální vorticity. Tropopauza je pak obvykle definovaná jako hladina, kde potenciální vorticita dosahuje hodnoty ± 1,5 PVU nebo ± 2 PVU (kladné hodnoty PV se vztahují k severní hemisféře, záporné hodnoty k jižní hemisféře).
angl: dynamic tropopause; slov: dynamická tropopauza  2015
podpořila:
spolupracují: